Hotline 0984.335.334 (Mrs Diệu - Kinh doanh)0908.512.712 (Mr Dũng - Kỹ thuật)
Lịch làm việc: 08h00 - 22h00 (Thứ Hai -> CN)
Toàn bộ sản phẩm
Tài khoản
Lọc sản phẩm
Theo hãng sản xuất:
Số kênh đầu ghi
Độ phân giải Camera
Hỗ trợ thêm Camera IP
Sản phẩm hot
Sản phẩm đã xem
 • -15%
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 4 Kênh 1MP Hikvision DS-7104HGHI-F1
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 4 Kênh 1MP Hikvision DS-7104HGHI-F1 1.770.000 đ 1.505.000 đ
  Chọn so sánh
 • -15%
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 8 Kênh 1MP Hikvision DS-7108HGHI-F1
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 8 Kênh 1MP Hikvision DS-7108HGHI-F1 2.970.000 đ 2.525.000 đ
  Chọn so sánh
 • -15%
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 16 Kênh 1MP Hikvision DS-7116HGHI-F1
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 16 Kênh 1MP Hikvision DS-7116HGHI-F1 4.810.000 đ 4.089.000 đ
  Chọn so sánh
 • Đầu Ghi HD-TVI DVR 4 Kênh 2MP Hikvision DS-7104HQHI-F1-N
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 4 Kênh 2MP Hikvision DS-7104HQHI-F1-N 2.540.000 đ 2.540.000 đ
  Chọn so sánh
 • Đầu Ghi HD-TVI DVR 8 Kênh 2MP Hikvision DS-7108HQHI-F1-N
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 8 Kênh 2MP Hikvision DS-7108HQHI-F1-N 4.100.000 đ 4.100.000 đ
  Chọn so sánh
 • Đầu Ghi HD-TVI DVR 16 Kênh 2MP Hikvision DS-7116HQHI-F1-N
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 16 Kênh 2MP Hikvision DS-7116HQHI-F1-N 6.710.000 đ 6.710.000 đ
  Chọn so sánh
 • Đầu Ghi HD-TVI DVR 4 Kênh 2MP Có Hỗ Trợ Camera IP 2MP Hikvision DS-7204HQHI-F1-N
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 4 Kênh 2MP Có Hỗ Trợ Camera IP 2MP Hikvision DS-7204HQHI-F1-N 2.970.000 đ 2.970.000 đ
  Chọn so sánh
 • Đầu Ghi HD-TVI DVR 8 Kênh 2M Có Hỗ Trợ Camera IP 2MP Hikvision DS-7208HQHI-F1-N
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 8 Kênh 2M Có Hỗ Trợ Camera IP 2MP Hikvision DS-7208HQHI-F1-N 4.520.000 đ 4.520.000 đ
  Chọn so sánh
 • Đầu Ghi HD-TVI DVR 16 Kênh 2mp Có Hỗ Trợ Camera Ip Và Ổ Cứng Gắn Thêm Hikvision DS-7216HQHI-F2-N
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 16 Kênh 2mp Có Hỗ Trợ Camera Ip Và Ổ Cứng Gắn Thêm Hikvision DS-7216HQHI-F2-N 8.830.000 đ 8.830.000 đ
  Chọn so sánh
 • Đầu Ghi HD-TVI DVR 4 Kênh 5MP Có Hỗ Trợ Camera IP 4MP Hikvision DS-7204HUHI-F1-N
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 4 Kênh 5MP Có Hỗ Trợ Camera IP 4MP Hikvision DS-7204HUHI-F1-N 4.380.000 đ 4.380.000 đ
  Chọn so sánh
 • Đầu Ghi HD-TVI DVR 8 Kênh Có Hộ Trợ Camera IP 5MP Hikvision DS-7208HUHI-F1-N
  Đầu Ghi HD-TVI DVR 8 Kênh Có Hộ Trợ Camera IP 5MP Hikvision DS-7208HUHI-F1-N 6.930.000 đ 6.930.000 đ
  Chọn so sánh