Hotline 0984.335.334 (Mrs Diệu - Kinh doanh)0908.512.712 (Mr Dũng - Kỹ thuật)
Lịch làm việc: 08h00 - 22h00 (Thứ Hai -> CN)
Toàn bộ sản phẩm
Tài khoản
Lọc sản phẩm
Theo hãng sản xuất:
Điện áp định mức
Loại điện áp AC/DC
Sản phẩm hot
Sản phẩm đã xem
  • Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 4 Pha 1000V 32A
    Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 4 Pha 1000V 32A 495.000 đ
    Chọn so sánh
  • Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 4 Pha 1000V 20A
    Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 4 Pha 1000V 20A 495.000 đ
    Chọn so sánh
  • Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 2 Pha 800V 20A
    Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 2 Pha 800V 20A 315.000 đ
    Chọn so sánh
  • Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 2 Pha 800V 32A
    Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 2 Pha 800V 32A 315.000 đ
    Chọn so sánh
  • Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 2 Pha 550V 32A
    Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 2 Pha 550V 32A 315.000 đ
    Chọn so sánh
  • Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 2 Pha 550V 20A
    Thiết Bị Đóng Cắt DC SUNTREE 2 Pha 550V 20A 315.000 đ
    Chọn so sánh